Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 17 Начин на употреба: Надолу по коридора

Лексика

Право напред
yī zhí xiàng qián 一直向前
Отзад
zài hòu miàn 在后面
Отпред
zài qián miàn 在前面
Вътре
lĭ miàn 里面
Извън
wài mian 外面
Тук
zhè lĭ 这里
Там
nà li 那里
По стената
yán zhe qiáng 沿着墙
Зад ъгъла
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
Върху бюрото
fú wù tái 服务台
В линията
zài duì liè lĭ 在队列里
Долу
lóu xià 楼下
Горе
lóu shàng 楼上
Надолу по коридора
zài dà tīng 在大厅