Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 4 Старт: Моля, и ви благодаря

Лексика

Моля
qĭng 请
Благодаря
xiè xie 谢谢
Вие сте добре дошли
bù kè qi 不客气
Честит рожден ден
shēng rì kuài lè 生日快乐
Поздравления
zhù hè 祝贺
На добър час
hăo yùn 好运
Как ти е името?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Извинете, не чух вашето име
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Приятно ми е да се запозная с вас
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
От къде сте?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Аз съм от Ню Йорк
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来