Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 109 Компютър: жаргон

Лексика

Книга за гости
Guest book
Количка за пазаруване
Shopping cart
нюзгрупа
Newsgroup
Абонирам
Subscribe
Изходящи съобщения
Outgoing messages
Криптиран мейл
Encrypted mail
Кутия за изпращане
Sent box
Изтрити съобщения
Deleted messages
Входящи
Inbox
Изходящи
Outbox