Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 107 Компютър: Части

Лексика

Клавиатура
Keyboard
Бутон
Button
Преносим компютър
Laptop computer
Модем
Modem
Бутон на мишката
Mouse button
Подложка за мишка
Mouse pad
Мишка
Mouse
База данни
Database
Клипборда
Clipboard