Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 104 Работа: Сърфирането в интернет

Лексика

Начална страница
Homepage
Качи
Upload
Избирам
Choose
Папка
Folder
тулбар
Toolbar
Върни се назад
Go back
Маркер-код
Bookmark
Собака (@)
At (@)
Черта (/)
Slash (/)
Двоеточие (:)
Colon (:)