Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 103 Работа: използване на Интернет

Лексика

Интернет
Internet
Връзка
Link
Хипервръзка
Hyperlink
Доставчик на Интернет услуги
Internet service provider
Мрежа
Network
Уеб сайт
Web site
Уеб страница
Web page
Адрес на уеб страница (URL)
Web page address (URL)
Защитен уеб сайт
Secure web site
Търсачка
Browser
Търсачка
Search engine
Защитен сървър
Secure server