Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 102 Работа: Търся работа

Лексика

Имате ли разрешение за работа?
Do you have a working permit?
Имам разрешително за работа
I have a working permit
Аз нямам разрешение за работа
I do not have a working permit
Кога можете да започнете?
When can you start?
Аз плащам десет долара на час
I pay ten dollars an hour
Аз плащам десет евро на час
I pay ten Euros an hour
Плащам десет реала на час
I pay ten reals an hour
Ще ви плащам всяка седмица
I will pay you per week
На месец
Per month
Бъди тук в 8:00 сутринта
Be here at 8:00 AM
Работа приключва в 04:30
Work ends at 4:30
Събота и неделя са почивни
You have Saturdays and Sundays off
Вие трябва да носите униформа
You will wear a uniform
Харесва ли ви това
You do it like this