Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 101 Работа: Кандидатстване за работа

Лексика

Търся работа
I am looking for a job
Може ли да видя автобиографията ви?
May I see your resume?
Ето моята автобиография
Here is my resume
Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
Are there references I can contact?
Ето списък с препоръките ми
Here is a list of my references
Колко опит имате?
How much experience do you have?
Колко време сте работили в тази област?
How long have you been working in this field?
3 години
3 years
Аз съм завършил гимназия
I am a high school graduate
Аз съм завършил колеж
I am a college graduate
Търся работа на непълно работно време
I am looking for a part time job
Бих искал да работя на пълен работен ден
I would like to work full time
Предлагате ли здравна застраховка?
Do you offer health insurance?
Да, след шест месеца работа тук
Yes, after six months of working here