Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 97 Офис: Оборудване

Лексика

Факс апарат
Fax machine
Фотокопирна машина
Photocopier
Телефон
Telephone
Пишеща машина
Typewriter
Проектор
Projector
Компютър
Computer
Екран
Screen
Работи ли принтера?
Is the printer working?
Диск
Disk
Калкулатор
Calculator