Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 94 Лекар: Наранявания

Лексика

Имате ли висока температура?
Do you have a fever?
Да, имам температура
Yes, I have a fever
Имам температура от вчера?
I have had a fever since yesterday
Бихте ли повикали лекар?
Could you please call a doctor?
Кога ще дойде лекарят?
When will the doctor come?
Кракът ми ме боли
My foot hurts
Аз паднах
I fell
Претърпях злополука
I had an accident
Предполагам, че го счупих
I think I broke it
Почивка в леглото
Bed rest
Електрическа възлавница
Heating pad
Торбичка с лед
Ice pack
Превръзка
Sling
Имате нужда от гипсова превръзка
You need a cast