Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 93 Лекар: заболяване

Лексика

Трябва да отида на лекар
I need to see a doctor
Лекаря в кабинета ли е?
Is the doctor in the office?
Не се чувствувам добре.
I don’t feel well
Аз съм болен
I am sick
Имам болки в стомаха
I have a stomach ache
Имам главоболие
I have a head ache
Аз трябва да легна
I need to lay down
Легни
Lay down
Гърлото ми ме боли
My throat hurts
Гади ми се
I feel nauseous
Имам алергия
I have an allergy
Имам диария
I have diarrhea
Аз съм замаян
I am dizzy
Имам мигрена
I have a migraine