Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 92 Почивка: В страната

Лексика

В страната
In the country
Поле
Field
Хамбар
Barn
Ферма
Farm
Фермер
Farmer
Трактор
Tractor
Небето е красиво
The sky is beautiful
Има толкова много звезди
There are so many stars
Това е пълнолуние
It is a full moon
Обичам слънцето
I love the sun