Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 69 Храна: магазин за хранителни стоки

Лексика

Магазин за хранителни стоки
Grocery store
Магазинът за хранителни стоки е отворен
The grocery store is open
Затворен
Closed
Количка за пазаруване
Shopping cart
Кошница
Basket
Имате ли ориз?
Do you have rice?
Купувам
Buy
Плащам
Pay
В каква пътека?
In what aisle?
Месарски магазин
Butcher shop
Фурна
Bakery
Готвя
Cook
Къде е водата?
Where is the water?
Вечерям със семейството
Have dinner with the family
Гладен съм
I am hungry
Слагам масата
Set the table