Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 68 Ресторант: плащане

Лексика

Ям
Eat
Пия
Drink
Мога ли да говоря с мениджъра?
Can I speak with the manager?
Какво е това?
What is this?
Сметка
Bill
Бакшиш
Tip
Мога ли да платя с кредитна карта?
Can I pay with a credit card?
Колко ти дължа?
How much do I owe you?
Сметката, моля
The bill, please
Имате ли друга кредитна карта?
Do you have another credit card?
Необходима ми е квитанция
I need a receipt
Къде е тоалетната?
Where is the bathroom?
Изход
Exit
Вход
Entrance
Благодарим Ви за добро обслужване
Thank you for the good service