Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 65 Ресторант: Как е храната?

Лексика

Бихте ли ми донесли плодове?
Can you bring me fruit?
Това е мръсно
This is dirty
Бихте ли ми дали още малко вода?
Can you give me some more water?
Това беше вкусно
That was delicious
С по-добро качество
Of better quality
Пикатнтно ли е?
Is it spicy?
Рибата прясна ли е?
Is the fish fresh?
Сладки ли са на вкус?
Are they sweet?
Кисел
Sour
Храната е студена
The food is cold
Студено е
It is cold