Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 61 Пазаруване: Продажба

Лексика

Търся огърлица
I am looking for a necklace
Има ли някакви продажби?
Are there any sales?
Аз отивам да платя в брой?
I am going to pay cash
Можете ли да го запазите за мен?
Can you hold it for me?
Приемате ли кредитни карти?
Do you accept credit cards?
Бих искал да обменя тази
I would like to exchange this
Мога ли да го върна?
Can I return it?
Отворено
Open
Затворено
Closed
Затворено за обяд
Closed for lunch
Получаване
Receipt
Дефектен
Defective
Счупен
Broken
Изход
Exit
Вход
Entrance
Продавач
Sales person
?
What time will the store close?
Продавачка
Sales person (female)