Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 52 Из града: Къде е?

Лексика

Къде е автобусната спирка?
Where is the bus stop?
Каква е следващата спирка?
What is the next stop?
Дали това е моята спирка?
Is this my stop?
Извинете ме, трябва да сляза тук
Excuse me, I need to get off here
Къде е музеят?
Where is the museum?
Обществен телефон
Public telephone
Има ли телефонен указател?
Is there a phone directory?
Продавате ли списания на английски език?
Do you sell magazines in English?
В колко часът започва филма?
What time does the movie start?
Бих искал четири билета, моля
I would like four tickets please
Е филм на английски език?
Is the movie in English?
Пуканки
Popcorn
Къде мога да намеря аптека?
Where can I find a pharmacy?
Център
Downtown