Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 50 Хотел: изрази за спешни състояния

Лексика

Гледам
Look
Слушам
Listen
Внимавам
Watch out
Пожар
Fire
Махай се от тук
Get out of here
Помощ
Help
Помогнете ми
Help me
Бързам
Hurry
Спиране
Stop
Полиция
Police
Това е спешно
It is an emergency