Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 45 пътуване: Пристигане до вашата дестинация

Лексика

Добре дошли
Welcome
Ето паспорта ми
Here is my passport
Имате ли нещо за деклариране?
Do you have anything to declare?
Да, имам нещо за деклариране
Yes, I have something to declare
Не, нямам нищо за деклариране
No, I have nothing to declare
Аз съм тук по работа
I am here on business
Аз съм тук на почивка
I am here on vacation
Аз ще бъда тук една седмица
I will be here one week
Къде мога да си потърся багажа?
Where can I claim my luggage?
Отседнал съм в хотел "Мариот
I am staying at the Marriott hotel
Къде е митницата?
Where is customs?
Може ли да ми помогне с багажа ми?
Could you please help me with my bags?
Мога ли да видя билета ви за багажа?
Could I see your baggage claim ticket?