Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 35 Противоположности: стар/ нов

Лексика

Стар, а, о и
Old
Нов
New
Груб
Rough
Гладък
Smooth
Дебел
Thick
Тънък
Thin
Студено
Cold (weather)
Горещо
Hot (weather)
Всички
All
Никой
None
Преди
Before
След
After