Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 34 Противоположности: повече/ по-малко

Лексика

Още
More
По-малко
Less
Правилен
Correct
Неправилен
Incorrect
Щастлив
Happy
Тъжен
Sad
Чист
Clean
Мръсен
Dirty
Жив
Alive
Мъртъв
Dead
Късно
Late
Рано
Early