Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 33 Противоположности: бавен/ бърз

Лексика

Бавен
Slow
Бързо
Fast
Празен
Empty
Пълен
Full
Красива
Pretty
Грозен
Ugly
Шумен
Noisy
Тихо
Quiet
Силен
Strong
Слаб
Weak
Истина
Truth
Лъжа
Lie
Твърд
Hard
Мек
Soft