Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 31 Противоположности: лесен/ труден

Лексика

Лесно
Easy
Труден
Difficult
Същото
Same
Различен
Different
Дърпам
Pull
Бутам
Push
малко
Few
Много
Many
Дълго
Long
Кратко
Short
Нищо
Nothing
Нещо
Something