Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 18 Начин на употреба: Къде?

Лексика

Зад
In back of
Пред
In front of
До
Beside
Първата врата в дясно
First door on the right
При четвъртия светофар, завийте надясно
At the fourth light turn right
Разбирате ли ме?
Do you understand me?
Север
North
Запад
West
Юг
South
Изток
East
Надясно
To the right
Наляво
To the left
Има ли асансьор?
Is there an elevator?
Къде са стълбите?
Where are the stairs?
В коя посока?
In which direction?
Втората врата в ляво
Second door on the left
На ъгъла завийте наляво
At the corner turn left