Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 9 Старт: Изрази

Лексика

Между другото
By the way
Най-малко
At least
Накрая
Finally
Обаче
However
Следователно
Therefore
Не се притеснявайте
Don't worry
Това зависи
That depends
Аз съжалявам
I am sorry
Точно сега
Right now
Аз не знам
I don’t know
Подобно на това
Like this