Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 7 Старт: Аз съм

Лексика

Аз съм
I am
Е
Is
И
And
Защото
Because
Но
But
Или
Or
В
In
Без
Without
При+C203+C225
At