Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 3 Старт: Говорете по-бавно

Лексика

Говорете бавно
Speak slowly
Аз не разбирам
I don't understand
Разбирате ли?
Do you understand?
Разбира се
Sure
Повторете, моля
Repeat, please
Отново
Again
Дума по дума
Word by word
Бавно
Slowly
Как произнасяте?
How do you say?
Какво означава това?
What does it mean?
Какво ще кажеш?
What did you say?
Имате ли въпрос?
Do you have a question?