Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 2 Старт: Аз говоря малко

Лексика

Говорите ли английски?
Do you speak English?
Да, малко
Yes, a little
Да
Yes
Не
No
Приятно ми е да се запозная с вас
Nice to meet you
Приятно ми е да те видя
Nice to see you
Господин
Mr.
Госпожа
Mrs.
Госпожица
Miss