Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Английски :: Yрок 1 Старт: Здравейте

Лексика

Здравейте
Hello
Добро утро
Good morning
Добър ден
Good afternoon
Добър вечер
Good evening
Лека нощ
Good night
Как сте?
How are you?
Добре, благодаря
Fine, thank you
A Вие?
And you?
Добре дошли
Welcome
Това е един прекрасен ден
It is a beautiful day
Приятен ден
Have a nice day
Довиждане
Goodbye
Ще се видим по-късно
See you later
Ще се видим утре
See you tomorrow
Извинете
Excuse me (when bumping into someone)
Мога ли да ви помогна?
May I help you?