Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 102 Работа: Търся работа

Лексика

Имате ли разрешение за работа?
Hai il permesso di lavoro?
Имам разрешително за работа
Ho il permesso di lavoro
Аз нямам разрешение за работа
Non ho il permesso di lavoro
Кога можете да започнете?
Quando puoi cominciare?
Аз плащам десет евро на час
Pago dieci Euro all’ora
Ще ви плащам всяка седмица
Pago alla settimana
На месец
Al mese
Бъди тук в 8:00 сутринта
Presentati alle otto del mattino
Работа приключва в 04:30
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
Събота и неделя са почивни
Sabato e domenica sono liberi
Вие трябва да носите униформа
Devi indossare un’uniforme
Харесва ли ви това
Si fa così