Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 101 Работа: Кандидатстване за работа

Лексика

Търся работа
Cerco lavoro
Може ли да видя автобиографията ви?
Hai un curriculum vitae?
Ето моята автобиография
Ecco il mio curriculum vitae
Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
Ci sono referenze che posso contattare?
Ето списък с препоръките ми
Ecco l’elenco delle mie referenze
Колко опит имате?
Qual è la tua esperienza?
Колко време сте работили в тази област?
Da quanto lavori in questo campo?
3 години
Tre anni
Аз съм завършил гимназия
Ho finito le superiori
Аз съм завършил колеж
Ho finito l’università
Търся работа на непълно работно време
Cerco un lavoro part time
Бих искал да работя на пълен работен ден
Vorrei un lavoro a tempo pieno
Предлагате ли здравна застраховка?
Offrite l’assicurazione medica?
Да, след шест месеца работа тук
Sì, dopo sei mesi di impiego