Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 97 Офис: Оборудване

Лексика

Факс апарат
Fax
Фотокопирна машина
Fotocopiatrice
Телефон
Telefono
Проектор
Proiettore
Компютър
Computer
Екран
Schermo
Работи ли принтера?
La stampante funziona?
Диск
Disco
Калкулатор
Calcolatore