Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 94 Лекар: Наранявания

Лексика

Имате ли висока температура?
Ha la febbre?
Да, имам температура
Sì, ho la febbre
Имам температура от вчера?
Ho la febbre da ieri
Бихте ли повикали лекар?
Può chiamarmi un dottore?
Кога ще дойде лекарят?
Quando arriva il dottore?
Кракът ми ме боли
Mi fa male il piede
Аз паднах
Sono caduto
Претърпях злополука
Ho avuto un incidente
Предполагам, че го счупих
Penso sia rotto
Почивка в леглото
Riposo a letto
Електрическа възлавница
Termoforo
Торбичка с лед
Compressa di ghiaccio
Превръзка
Reggibraccio
Имате нужда от гипсова превръзка
Serve un’ingessatura