Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 65 Ресторант: Как е храната?

Лексика

Бихте ли ми донесли плодове?
Mi porti la frutta?
Това е мръсно
È sporco
Бихте ли ми дали още малко вода?
Posso avere ancora acqua?
Това беше вкусно
Molto buono
Пикатнтно ли е?
È piccante?
Рибата прясна ли е?
Il pesce è fresco?
Сладки ли са на вкус?
Sono dolci?
Кисел
Aspro
Храната е студена
Il cibo è freddo
Студено е
È freddo