Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 54 Из града: На бара

Лексика

Мога ли да ви почерпя едно питие?
Posso offrirti un drink?
Има ли такса влизане?
L’ingresso è a pagamento?
Една бира, моля
Una birra, per favore
Бих искал чаша червено вино
Vorrei un bicchiere di vino rosso
Какъв вид бира?
Che tipo di birra?
Бяло вино
Vino bianco
Имам нужда от едно питие
Ho bisogno di un drink
Искаш ли да потанцуваш?
Vuoi ballare?
Да, искам да танцувам
Sì, voglio ballare
Аз не искам да танцувам
Non voglio ballare
Аз съм притеснен
Sono preoccupato
Не мога да намеря баща си
Non trovo mio papà
Загубих се
Mi sono perso
Моля, изчакайте ме
Per favore aspettami
Имам нужда от полиция
Devo parlare con la polizia