Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 53 Из града: На улицата

Лексика

Улица
Via
Пресечка, кръстовище
Incrocio
Пътен знак
Segnaletica stradale
Ъгъл
Angolo
Улично осветление
Lampione
Светофар
Semaforo
Пешеходец
Pedone
авеню
Viale
Пешеходната пътека
Strisce pedonali
Тротоар
Marciapiede
тоалетни
Bagni
Баня
Bagno