Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 52 Из града: Къде е?

Лексика

Къде е автобусната спирка?
Dove’è la fermata dell’autobus?
Каква е следващата спирка?
Qual è la prossima fermata?
Дали това е моята спирка?
È questa la mia fermata?
Извинете ме, трябва да сляза тук
Scusa, devo scendere qui
Къде е музеят?
Dov’è il museo?
Обществен телефон
Telefono pubblico
Има ли телефонен указател?
C’è l’elenco telefonico?
Продавате ли списания на английски език?
Vendi riviste in inglese?
В колко часът започва филма?
A che ora comincia il film?
Бих искал четири билета, моля
Vorrei quattro biglietti, per favore
Е филм на английски език?
Il film è in inglese?
Пуканки
Popcorn
Къде мога да намеря аптека?
Dov’è la farmacia?
Център
In centro