Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 50 Хотел: изрази за спешни състояния

Лексика

Гледам
Guardare
Слушам
Ascoltare
Внимавам
Attento
Пожар
Incendio
Махай се от тук
Esci subito
Помощ
Aiuto
Помогнете ми
Aiuto
Бързам
Presto
Спиране
Fermo
Полиция
Polizia
Това е спешно
È un’emergenza