Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 44 пътуване: Къде отиваш?

Лексика

В каква посока сте?
Dove sei diretto?
Аз отивам на почивка
Vado in vacanza
Колко чанти имате?
Quanti bagagli hai?
Аз отивам в командировка
Vado in viaggio d’affari
Кой терминал ти трябва?
A quale terminal devi andare?
Бих искал място до пътеката
Vorrei un posto lungo il corridoio
Бих искал място до прозореца
Vorrei un posto vicino al finestrino
Защо бе забавен самолета?
Perché l’aereo è in ritardo?
Затегнете предпазните колани
Allacciare la cintura di sicurezza
Може ли едно одеяло?
Posso avere una coperta?
Търся терминал А
Cerco il terminal A
В колко часа ще кацне?
A che ora atterriamo?
Терминал Б е за международни полети
Il terminal B è per i voli internazionali