Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 35 Противоположности: стар/ нов

Лексика

Стар, а, о и
Vecchio
Нов
Nuovo
Груб
Ruvido
Гладък
Liscio
Дебел
Spesso
Тънък
Sottile
Студено
Freddo
Горещо
Caldo
Всички
Tutti
Никой
Nessuno
Преди
Prima
След
Dopo