Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 34 Противоположности: повече/ по-малко

Лексика

Още
Più
По-малко
Meno
Правилен
Giusto
Неправилен
Sbagliato
Щастлив
Felice
Тъжен
Triste
Чист
Pulito
Мръсен
Sporco
Жив
Vivo
Мъртъв
Morto
Късно
Tardi
Рано
Presto