Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 33 Противоположности: бавен/ бърз

Лексика

Бавен
Lento
Бързо
Veloce
Празен
Vuoto
Пълен
Pieno
Красива
Bello
Грозен
Brutto
Шумен
Rumoroso
Тихо
Silenzioso
Силен
Forte
Слаб
Debole
Истина
Verità
Лъжа
Bugia
Твърд
Duro
Мек
Morbido