Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 28 Време: Назначения

Лексика

Какъв ден?
Che giorno?
Какъв месец?
Che mese?
Кога?
Quando?
Кога ви е уговорената среща?
Quand’è il tuo appuntamento?
По-късно
Dopo
Събуди ме в 8
Svegliami alle otto
Винаги
Sempre
Можем ли да говорим за това утре?
Possiamo parlarne domani?
Преди
Prima
Рано
Presto
По-късно
Più tardi
Много раз
Molte volte
Никога
Mai
Сега
Ora
Веднъж
Una volta
Понякога
A volte
Скоро
Presto