Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 18 Начин на употреба: Къде?

Лексика

Зад
Dietro a
Пред
Davanti a
До
Accanto a
Първата врата в дясно
Prima porta a destra
При четвъртия светофар, завийте надясно
Al quarto semaforo girare a destra
Разбирате ли ме?
Mi capisci?
Север
Nord
Запад
Ovest
Юг
Sud
Изток
Est
Надясно
Alla destra
Наляво
Alla sinistra
Има ли асансьор?
C’è l’ascensore?
Къде са стълбите?
Dove sono le scale?
В коя посока?
In quale direzione?
Втората врата в ляво
Seconda porta a sinistra
На ъгъла завийте наляво
All’angolo girare a sinistra