Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 16 Начин на употреба: Ела тук

Лексика

Само за миг
Un momento
Изчакайте тук
Aspetta qui
Следвайте ме
Seguimi
Тя ще ви помогне
Ti aiuterà lei
Елате в
Entra
Седнете
Siediti
Елате тук
Vieni qui
Покажи ми
Mostrami