Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 9 Старт: Изрази

Лексика

Между другото
A proposito
Най-малко
Almeno
Накрая
Finalmente
Обаче
Tuttavia
Следователно
Pertanto
Не се притеснявайте
Non preoccuparti
Това зависи
Dipende
Аз съжалявам
Mi dispiace
Точно сега
Subito
Аз не знам
Non so
Подобно на това
Così