Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Италиански :: Yрок 3 Старт: Говорете по-бавно

Лексика

Говорете бавно
Parla lentamente
Аз не разбирам
Non capisco
Разбирате ли?
Capisci?
Разбира се
Certo
Повторете, моля
Ripeti, per favore
Отново
Di nuovo
Дума по дума
Parola per parola
Бавно
Lentamente
Как произнасяте?
Come si dice?
Какво означава това?
Cosa vuol dire?
Какво ще кажеш?
Cosa hai detto?
Имате ли въпрос?
Hai domande?