Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Португалски :: Yрок 101 Работа: Кандидатстване за работа

Лексика

Търся работа
Estou procurando um emprego
Може ли да видя автобиографията ви?
Eu posso ver seu currículo?
Ето моята автобиография
Este é o meu currículo
Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
Há referências que eu posso contatar?
Ето списък с препоръките ми
Esta é uma lista das minhas referências
Колко опит имате?
Quanta experiência você tem?
Колко време сте работили в тази област?
Há quanto tempo você trabalha nesta área?
3 години
Três anos
Аз съм завършил гимназия
Eu tenho o segundo grau completo
Аз съм завършил колеж
Eu tenho ensino superior completo
Търся работа на непълно работно време
Estou procurando um emprego de meio período
Бих искал да работя на пълен работен ден
Eu gostaria de trabalhar em tempo integral
Предлагате ли здравна застраховка?
Você oferece seguro saúde?
Да, след шест месеца работа тук
Sim, após seis meses de trabalho