Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Португалски :: Yрок 97 Офис: Оборудване

Лексика

Факс апарат
Fax (o)
Фотокопирна машина
Fotocopiadora (a)
Телефон
Telefone (o)
Проектор
Projetor (o)
Компютър
Computador (o)
Екран
Tela (a)
Работи ли принтера?
A impressora está funcionando?
Диск
Disco (o)
Калкулатор
Calculadora (a)