Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Португалски :: Yрок 90 Почивка: Дивите животни

Лексика

Има много жаби тук
Tem muitos sapos aqui
Патица
Pato (o)
Това кози ли са?
São cabras?
Папалагът може ли да говори?
O papagaio sabe falar?
Морска костенурка
Tartaruga (a)
Маймуна
Macaco (o)
Змията отровна ли е?
A cobra é venenosa?
Крава
Vaca (a)
Гущер
Lagarto (o)
Мишка
Rato (o)
Крокодил
Crocodilo (o)